Споделете:

Самел-90 произведе, интегрира и предаде на Министерство на отбраната 45 бронирани автомобили

 

Самел-90 произведе, интегрира и предаде на Министерство на отбраната 45 бронирани автомобили 

На 8 декември 2020 г фирма Самел-90 сключи с Министерство на отбраната Договор за Доставка на бронирани автомобили и отбранителни продукти за повишаване на мобилността и защитата на личния състав от Силите за Специални Операции. 

Съгласно условията на договора, за период от три години, самоковската фирма се задължава да достави общо 98 броя бронирани и специални автомобили от 10 различни модификации и да оборудва технически център за следгаранционно обслужване и ремонт на придобитата техника.

Това е първи по рода си проект в МО в последните 30 години, в който Въоръжените сили получават от български производител нова бойна техника и системи за комуникации и управление. За първи път МО има Изпълнител, който пое задължение да осигури също така 5 години гаранционен срок на бойната техника, включително и смяна на всички консумативи за автомобилите за този период.

Предизвикателството пред Самел-90 беше и остава все още много голямо, предвид многото и различни обективни и субективни фактори и проблеми, сложната международна логистика, COVID кризата, необходимостта от изцяло собствено финансиране на проекта.

Въпреки това, в края на м. ноември тази година, вместо предвидените 33 броя автомобили за първата година от договора, Самел-90 произведе, интегрира и предаде на Възложителя 45 броя. Амбицията на фирмата е да завърши проекта за доставка на всички бронирани автомобили с една година предсрочно, въпреки изключително големите затруднения в логистиката и доставката на материали и комплектовки. Едновременно с това някои важни изисквания са с по-добри параметри от заложените в договора – например всички тактически и специални бронирани пикапи са с по-високо ниво на балистична защита, без това да променя останалите експлоатационни параметри на автомобилите.

Освен доставката на първите бронирани автомобили и отбранителни продукти за първата година от договора, в Самел-90 беше проведено обучение на 94 представители на Съвместното Командване на Специалните Операции. 

Фирмата е поела ангажимент да осигури допълнително обучение на специалистите от СКСО, ако това е необходимо.

При разработването на всички видове бронирани автомобили Самел-90 заложи на концепцията за надграждане на бойните и функционални възможности на всеки един вид бойна техника. Целта е в бъдеще потребителят да има възможност да интегрира допълнителни системи и възможности, в зависимост от мисиите които ще се изпълняват от СКСО.

Допълнително интегрираната бронирана платформа би могла да се използва и за нуждите на съединенията на Сухопътни войски, Военно-Морски Сили и Служба „Военна полиция“ и ако е необходимо може да се направят промени в конструкцията и интеграцията в зависимост от специфичните изисквания.

През първата година на изпълнение на договора и в процеса на работа по производството и приемането на отбранителните продукти, специалистите от Съвместното Командване на Специалните Операции, Институт по Отбрана – МО и Дирекция „Политика по Въоръженията“ оказаха изключително професионална подкрепа и съдействие, което е един показателен и отличен пример за съвместната работа на потребителя и производителя. Това от своя страна е първа стъпка от много години за възстановяване на техническото и индустриално сътрудничество на Въоръжените Сили и българската отбранителната индустрия, като ползите от този процес са изключително важни и големи. Наличието на българска индустриална отбранителна база е от полза на цялата икономика на страната и позволява фирмите от бранша да участват и да защитават българския интерес в новите проекти за развитие на Европейската отбранителна наука и индустрия.

Именно това е един от важните фактори, които позволяват на Самел-90 да получава поръчки за подобни продукти и от клиенти в чужбина.

Галерия

 
Искате да научите повече? Пишете ни на office@samel90.com или се обадете на телефон +359(0) 72 268 201