Сертификати

 
Сертификат Документ
EU СВИДЕТЕЛСТВО ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ПРОМИШЛЕН ДИЗАЙН EU СВИДЕТЕЛСТВО ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ПРОМИШЛЕН ДИЗАЙН
IATF 16949:2016 IATF 16949:2016
ISO 45001:2018 BG ISO 45001:2018 BG
NATO AQAP 2110 NATO AQAP 2110
Изпитвателна лаборатория - Заповед Изпитвателна лаборатория - Заповед
ISO 9001:2015 ISO 9001:2015
ISO 14001:2015 ISO 14001:2015
NATO Facility Security Clearance Certificate NATO Facility Security Clearance Certificate
Удостоверение от "Камара на строителите" №1 Удостоверение от "Камара на строителите" №1
Удостоверение от "Камара на строителите" №3 Удостоверение от "Камара на строителите" №3
Изпитвателна лаборатория при "Самел -90" АД акредитирана съгласно БДС EN ISO/IEC 17025:2006 Изпитвателна лаборатория при "Самел -90" АД акредитирана съгласно БДС EN ISO/IEC 17025:2006
Сертификат за съотвествие 1 Сертификат за съотвествие 1
Сертификат за съотвествие 2 Сертификат за съотвествие 2
Сертификат за съотвествие 3 Сертификат за съотвествие 3
Одобрение на система за качество Одобрение на система за качество
Изпитвателна лаборатория - Политика и цели за 2019 Изпитвателна лаборатория - Политика и цели за 2019
Заявка за изпитване - бланка - Изпитвателна лаборатория Заявка за изпитване - бланка - Изпитвателна лаборатория

Политики

 
Политики Документ
Правилник за бизнес поведение и етика Правилник за бизнес поведение и етика
Декларация за политика срещу подкупи Декларация за политика срещу подкупи
Политика за подаване на сигнали за нередности Политика за подаване на сигнали за нередности
Декларация за политики по качество, околна среда, здраве и безопасност при работа Декларация за политики по качество, околна среда, здраве и безопасност при работа
Искате да научите повече? Пишете ни на office@samel90.com или се обадете на телефон +359(0) 72 268 201