Самел-90 АД

Самел-90" АД е създаденa през 1964 година. Компанията произвежда широка гама от продуктови групи като: светодиодни осветителни тела и системи за управление, вътрешно и външно ЛЕД осветление, радиосмутители както с военно предназначение, така и за охрана срещу импровизирани взривни устройства; конструиране и производство на инструментално и технологично  оборудване; производство на феритни, пиезокерамични и стеатитови детайли.

Провеждане на тръжна процедура чрез „Избор с публична покана“ по чл.50, ал.1 от ЗУСЕСИФ и ПМС 160/01.07.2016 г.“ за избор на изпълнител за "Доставка на CAM софтуер за програмиране на струго-фрезови автомати с ЦПУ -1 бр." с прогнозна стойност - 51 976 лв.

по ДБФП ВG16RFOР002-1.005-0351-C01 

линк за изтегляне на документи: тук 

ТРЪЖНА ПРОЦЕДУРА ЗА СОЛАРНИ ПАНЕЛИ 

документи за тръжната процедура: тук

   

Контакти

Адрес: ул. “Преспа” № 18, гр. Самоков 2000

Телефон: 072 268 201

Факс: 072 266 337

E-mail: office@samel90.com

Радиосмутители за Защита срещу Импровизирани Взривни Устройства